Sản phẩm
Liên Kết
View Online

Đang online: 18

Lượt truy cập: 887988

GHẾ NHÂN VIÊN

GHẾ LÃNH ĐẠO CAO CẤP

TQ10

3,200,000 (VNĐ)

TQ12

3,550,000 (VNĐ)

TQ09

3,550,000 (VNĐ)

SG903A

2,500,000 (VNĐ)

BÀN TỦ NEWTREND

NT1200SK

1,000,000 (VNĐ)

Hộc NT-M3D

880,000 (VNĐ)

NT1960-4B

6,263,000 (VNĐ)

GHẾ PHÒNG HỌP

GH05

1,150,000 (VNĐ)

GH06

1,380,000 (VNĐ)

GH07

2,100,000 (VNĐ)

SL718HM

940,000 (VNĐ)

BÀN LÃNH ĐẠO CAO CẤP

DT1680H36 + DT1890H36

3,080,000 (VNĐ)

DT1890H24 +DT2010H24

2,850,000 (VNĐ)

DT1890H32

3,765,000 (VNĐ)

DT1890H37

3,080,000 (VNĐ)

BÀN HỌP

SCT5022

15,100,000 (VNĐ)

CT 3012H2

5,800,000 (VNĐ)

CT 3012H1

5,900,000 (VNĐ)

SCT R1300

18,030,000 (VNĐ)

TỦ HỒ SƠ

CAT 09K4T

2,450,000 (VNĐ)

CAT 08G

2,420,000 (VNĐ)

CAT09K2T

2,560,000 (VNĐ)

CAT09K3

2,450,000 (VNĐ)

BÀN VĂN PHÒNG

OD 1200D

1,750,000 (VNĐ)

SV1686 - SV1886

1,280,000 (VNĐ)

NT1412K + NT1612K

2,000,000 (VNĐ)

SV 1200

900,000 (VNĐ)

BÀN VI TÍNH + BÀN HỌP

SD15

1,000,000 (VNĐ)

FD33

2,280,000 (VNĐ)

ML11

1,090,000 (VNĐ)

BH 101

1,220,000 (VNĐ)