Phong thuỷ văn phòng làm việc

Hiển thị: Tin từ mới -> củ
Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.3)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.3)

Nam mệnh:

 • Sinh năm 1984 (năm Giáp Tý)
 • Niên mệnh Kim (Hải Trung Kim - Vàng trong biển)
 • Quẻ mệnh Đoài Kim, thuộc Tây Tứ Mệnh
Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.2)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.2)

Nam mệnh:

 • Sinh năm 1984 (năm Giáp Tý)
 • Niên mệnh Kim (Hải Trung Kim - Vàng trong biển)
 • Quẻ mệnh Đoài Kim, thuộc Tây Tứ Mệnh
Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.1)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.1)

Nam mệnh:

 • Sinh năm 1984 (năm Giáp Tý)
 • Niên mệnh Kim (Hải Trung Kim - Vàng trong biển)
 • Quẻ mệnh Đoài Kim, thuộc Tây Tứ Mệnh
Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nữ sinh năm 1980 (P.3)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nữ sinh năm 1980 (P.3)

Nữ mệnh:

 • Sinh năm 1980 (năm Canh Thân)
 • Niên mệnh Mộc (Thạch Lựu Mộc - Gỗ cây lựu)
 • Quẻ mệnh Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh
Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nữ sinh năm 1980 (P.2)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nữ sinh năm 1980 (P.2)

Nữ mệnh:

 • Sinh năm 1980 (năm Canh Thân)
 • Niên mệnh Mộc (Thạch Lựu Mộc - Gỗ cây lựu)
 • Quẻ mệnh Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh
Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nữ sinh năm 1980 (P.1)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nữ sinh năm 1980 (P.1)

Nữ mệnh:

 • Sinh năm 1980 (năm Canh Thân)
 • Niên mệnh Mộc (Thạch Lựu Mộc - Gỗ cây lựu)
 • Quẻ mệnh Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh
Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1981 (P.3)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1981 (P.3)

Nam mệnh:

 • Sinh năm 1981 (năm Tân Dậu)
 • Niên mệnh Mộc (Thạch Lựu Mộc - Gỗ cây lựu)
 • Quẻ mệnh Khảm Thủy, thuộc Đông Tứ Mệnh
Các nguyên tắc trong việc bài trí phòng làm việc

Các nguyên tắc trong việc bài trí phòng làm việc

Một số lưu ý về vị trí đặt bàn làm việc:

+ Bàn phải hướng ra cửa, nhưng không đối diện thẳng với cửa phòng

+ Sau lưng người ngồi phải có một điểm tựa (có thể là tường, tủ, ...)

+ Không nên quay mặt vào tường hoặc quay lưng ra cửa phòng

+ Không nên đặt bàn ở trung cung, tức chính giữa phòng

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1978 (P.3)

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1978 (P.3)

Nam mệnh:

 • Sinh năm 1978 (năm Mậu Ngọ)
 • Niên mệnh Hỏa (Thiên Thượng Hỏa - Lửa trên trời)
 • Quẻ mệnh Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh

Các hướng xấu nên thay đổi ngay

Trang:   1