Sản phẩm
Liên Kết
View Online

Đang online: 13

Lượt truy cập: 4035491Kênh giải trí

Nam mệnh:

 • Sinh năm 1981 (năm Tân Dậu)
 • Niên mệnh Mộc (Thạch Lựu Mộc - Gỗ cây lựu)
 • Quẻ mệnh Khảm Thủy, thuộc Đông Tứ Mệnh

Bàn làm việc HR1200

Theo Phong thủy Đông Phương , cách bố trí, sắp xếp các vật dụng, trang thiết bị ở nơi làm việc tạo ra một trường năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, hiểu rõ những ảnh hưởng của việc bài trí xắp xếp nội thất văn phòng sẽ giúp bạn bố trí phòng làm việc một cách hợp lý và cân đối, từ đó tạo ra trường năng lượng tích cực giúp công việc và cuộc sống được tốt hơn.

Theo Phong Thủy Bát Trạch chánh tông, bàn làm việc nên đặt Tọa Cát Hướng Cát. Nếu không thể đặt vị trị Cát thì có thể đặt tại Hung nhưng nên hướng Cát (lưu ý hướng bàn làm việc là hướng nhìn của người ngồi làm việc, tính phương vị bàn làm việc theo tâm phòng làm việc)

Bàn làm việc văn phòng HR1200C2Y1    

Phân tích các hướng đặt bàn làm việc văn phòng theo tuổi gia chủ

La bàn phong thủy

 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Bắc:
  Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1981 (P.1)
 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Đông Bắc:
  Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1981 (P.1)
 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Đông:
  Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1981 (P.2)
 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Đông Nam:
  Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1981 (P.2)
 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Nam:
  Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1981 (P.2)
 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Tây Nam: 
 •  Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
 • Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
 • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình
   6.1. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Bắc:
  3.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương sinh với bản mệnh Mộc của thân chủ, Cát 
   6.2. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Đông Bắc:
  1/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   6.3. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Đông:
  3/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   6.4. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Đông Nam:
  3/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   6.5. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Nam:
  3/10 điểm
  •  Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình
   6.6. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Tây Nam:
  1/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   6.7. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Tây:
  0.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung 
   6.8. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Nam hướng Tây Bắc:
  0.5/10 điểm
  •  Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung
 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Tây: 
 •  Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
 • Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh.
 • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung.
   7.1. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Bắc:
  6/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương sinh với bản mệnh Mộc của thân chủ, Cát 
   7.2. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Đông Bắc:
  3.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình
   7.3. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Đông:
  5.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   7.4. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Đông Nam:
  5.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   7.5. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Nam:
  5.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   7.6. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Tây Nam:
  3.5/0 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   7.7. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Tây
  3/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung 
   7.8. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây hướng Tây Bắc
  3/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung 
 1. Bàn làm việc văn phòng Tọa Tây Bắc: 
 •  Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
 • Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Hỏa, đây là một Cát tinh.
 • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung
   8.1. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Bắc:
  6/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy tương sinh với bản mệnh Mộc của thân chủ, Cát 
   8.2. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Đông Bắc:
  3.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   8.3. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Đông:
  5.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   8.4. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Đông Nam:
  5.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   8.5. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Nam:
  5.5/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình 
   8.6. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Tây Nam:
  3.5/10 điểm
  •  Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Mộc của thân chủ, Bình
   8.7. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Tây:
  3/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung 
   8.8. Bàn làm việc văn phòng tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc:
  3/10 điểm
  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim tương khắc với bản mệnh Mộc của thân chủ, Hung 
Bàn giám đốc DT1890H24

Bàn giám đốc - DT1890H24

Các nguyên tắc trong việc và bài trí phòng làm việc

Một số lưu ý về vị trí đặt bàn làm việc:

 • Bàn phải hướng ra cửa, nhưng không đối diện thẳng với cửa phòng
 • Sau lưng người ngồi phải có một điểm tựa (có thể là tường, tủ, ...) 
 • Không nên quay mặt vào tường hoặc quay lưng ra cửa phòng 
 • Không nên đặt bàn ở trung cung, tức chính giữa phòng 
 • Không đặt bàn nơi góc nhọn, góc khuất, cuối hành lang, lối đi 
 • Không đặt bàn ngay trước cột vuông hay dưới xà ngang 
 • Không đặt bàn hướng ra toilet hoặc cầu thang 
 • Tủ tài liệu cần đặt theo nguyên tắc "Thư đài tọa cát, thư quỹ tọa hung" nghĩa là Bàn làm việc văn phòng (thư đài) nên đặt ở phương vị cát lợi, tủ tài liệu (thư quỹ) nên đặt những phương vị không cát lợi để trấn át hung sát.

Bài viết liên quan