Sản phẩm
Liên Kết
View Online

Đang online: 109

Lượt truy cập: 4035593Kênh giải trí

Nam mệnh:

 • Sinh năm 1984 (năm Giáp Tý)
 • Niên mệnh Kim (Hải Trung Kim - Vàng trong biển)
 • Quẻ mệnh Đoài Kim, thuộc Tây Tứ Mệnh

http://cnnoithathoaphat.com/21/116/Ban-giam-doc/DT1890H25.html

Phong thủy Đông Phương cho rằng, cách bố trí, sắp xếp các vật dụng, trang thiết bị ở nơi làm việc tạo ra một trường năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, hiểu rõ những ảnh hưởng của việc bài trí sẽ giúp bạn bố trí phòng làm việc một cách hợp lý và cân đối, từ đó tạo ra trường năng lượng tích cực giúp công việc và cuộc sống được tốt hơn. Theo Phong Thủy Bát Trạch chánh tông, bàn làm việc nên đặt Tọa Cát Hướng Cát. Nếu không thể đặt vị trị Cát thì có thể đặt tại Hung nhưng nên hướng Cát (lưu ý hướng bàn làm việc là hướng nhìn của người ngồi làm việc, tính phương vị bàn làm việc theo tâm phòng làm việc)                  

                                                                                                                                      Bàn giám đốc - DT1890VS          

       

Bàn làm việc nam sinh 1984

Phân tích các hướng đặt bàn làm việc văn phòng theo tuổi gia chủ.

I. Các hướng tốt nên chọn:

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.1)

II. Các hướng trung bình:

Hướng kê (đặt) Bàn làm việc cho Nam sinh năm 1984 (P.2)

III. Các hướng xấu nên thay đổi ngay:


          -  Bàn viết tọa Bắc hướng Bắc:

  2.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Bắc hướng Đông:

  2.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Bắc hướng Đông Nam:

  2/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Bắc hướng Nam:

  2/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

-  Bàn viết tọa Bắc hướng Tây:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Bắc hướng Tây Bắc:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Bắc:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Đông:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Đông Nam:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Bắc hướng Nam:

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

-  Bàn viết tọa Đông hướng Bắc:

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông hướng Đông:

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông hướng Đông Nam:

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông hướng Nam:

  3.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

-  Bàn viết tọa Đông Nam hướng Bắc:

  2.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Nam hướng Đông:

  2.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Nam hướng Đông Nam:

  2.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Nam hướng Nam:

  2/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

-  Bàn viết tọa Đông Nam hướng Tây:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Đông Nam hướng Tây Bắc:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Nam hướng Bắc:

  2/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Nam hướng Đông Bắc:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh.
  • Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

-  Bàn viết tọa Nam hướng Đông:

  2/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Nam hướng Đông Nam:

  2/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Nam hướng Nam:

  1.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

-  Bàn viết tọa Nam hướng Tây Nam:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

-  Bàn viết tọa Nam hướng Tây:

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Nam hướng Tây Bắc:

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh.
  • Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Tây Nam hướng Bắc:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh.
  • Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Tây Nam hướng Đông:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh.
  • Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

-  Bàn viết tọa Tây Nam hướng Đông Nam:

  4.5/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

-  Bàn viết tọa Tây Nam hướng Nam:

  4/10 điểm

  • Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh.
  • Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

Bàn giám đốc HR1200C5 - HR1400C5

 Bàn làm việc HR1200C5 - HR1400C5

Các nguyên tắc trong việc bài trí phòng làm việc

Một số lưu ý về vị trí đặt bàn làm việc:

 • Bàn phải hướng ra cửa, nhưng không đối diện thẳng với cửa phòng
 • Sau lưng người ngồi phải có một điểm tựa (có thể là tường, tủ, ...)
 • Không nên quay mặt vào tường hoặc quay lưng ra cửa phòng
 • Không nên đặt bàn ở trung cung, tức chính giữa phòng
 • Không đặt bàn nơi góc nhọn, góc khuất, cuối hành lang, lối đi
 • Không đặt bàn ngay trước cột vuông hay dưới xà ngang
 • Không đặt bàn hướng ra toilet hoặc cầu thang

Bài viết liên quan