Bàn ghế phòng ăn

 • B20
 • B20
 • 310,000 Đ
 • TGA 02 Veneer
 • TGA 02 Veneer
 • 600,000 Đ
 • TGA03 Veneer
 • TGA03 Veneer
 • 610,000 Đ
 • TGA 15 Veneer
 • TGA 15 Veneer
 • 650,000 Đ
 • TGA01
 • TGA01
 • 698,000 Đ
 • TGA02
 • TGA02
 • 722,000 Đ
 • TGA02
 • TGA02
 • 722,000 Đ
 • TGA 01 Veneer
 • TGA 01 Veneer
 • 730,000 Đ
 • TGA 21 Veneer
 • TGA 21 Veneer
 • 760,000 Đ
 • TGA03
 • TGA03
 • 783,000 Đ
 • TGA24N
 • TGA24N
 • 783,000 Đ
 • TGA 08 Veneer
 • TGA 08 Veneer
 • 830,000 Đ
 • TGA15
 • TGA15
 • 851,000 Đ
 • TGA15
 • TGA15
 • 851,000 Đ
 • TGA21
 • TGA21
 • 864,000 Đ
 • TGA08
 • TGA08
 • 1,094,000 Đ
 • BCN712-I
 • BCN712-I
 • 1,210,000 Đ
 • BT100-I , BT120-I
 • BT100-I , BT120-I
 • 1,290,000 Đ
 • CB55032T
 • CB55032T
 • 1,550,000 Đ
 • BG01-I
 • BG01-I
 • 1,660,000 Đ
 • BA01-14
 • BA01-14
 • 1,800,000 Đ
 • BA01-15
 • BA01-15
 • 1,820,000 Đ
 • TB 03 Veneer
 • TB 03 Veneer
 • 1,904,000 Đ
 • Bàn ăn BG06K16
 • Bàn ăn BG06K16
 • 2,090,000 Đ
 • BA01-16
 • BA01-16
 • 2,210,000 Đ
 • BA02
 • BA02
 • 2,415,000 Đ
 • B68 + G68 (trắng)
 • B68 + G68 (trắng)
 • 2,450,000 Đ
 • Bàn ăn HGB62A
 • Bàn ăn HGB62A
 • 2,726,000 Đ
 • Bàn ăn HGB63A
 • Bàn ăn HGB63A
 • 3,059,000 Đ
 • BA03
 • BA03
 • 3,315,000 Đ
 • TB06 Veneer
 • TB06 Veneer
 • 3,350,000 Đ
 • HGB66A
 • HGB66A
 • 4,013,000 Đ
 • Bàn ăn BA118 + GA118
 • Bàn ăn BA118 + GA118
 • 4,338,000 Đ
 • Bàn ăn BA119 + GA119
 • Bàn ăn BA119 + GA119
 • 4,338,000 Đ
 • Bàn ăn BA120 + GA120
 • Bàn ăn BA120 + GA120
 • 4,338,000 Đ
 • G53+B53 cả bộ
 • G53+B53 cả bộ
 • 4,432,000 Đ
 • Bàn ăn HGB61
 • Bàn ăn HGB61
 • 4,480,000 Đ
 • HGB65A
 • HGB65A
 • 4,480,000 Đ
 • HGB64A
 • HGB64A
 • 4,736,000 Đ
 • B39 + G39 Cả bộ
 • B39 + G39 Cả bộ
 • 4,826,000 Đ
 • TB03 + TGA01
 • TB03 + TGA01
 • 4,979,000 Đ
 • HGB67A
 • HGB67A
 • 4,992,000 Đ
 • HGB70A
 • HGB70A
 • 5,056,000 Đ
 • Bàn ăn HGB60
 • Bàn ăn HGB60
 • 5,056,000 Đ
 • B38 + G38 Cả bộ
 • B38 + G38 Cả bộ
 • 5,060,000 Đ
 • HGB71AN4
 • HGB71AN4
 • 5,325,000 Đ
 • HGB71AK10
 • HGB71AK10
 • 5,453,000 Đ
 • HGB68A
 • HGB68A
 • 5,453,000 Đ
 • Bàn ăn BA130 + GA130
 • Bàn ăn BA130 + GA130
 • 5,460,000 Đ
 • Bàn ăn BA131 + GA131
 • Bàn ăn BA131 + GA131
 • 5,460,000 Đ
 • B68 + G68 cả bộ
 • B68 + G68 cả bộ
 • 5,466,000 Đ
 • Bàn ăn BA129 + GA129
 • Bàn ăn BA129 + GA129
 • 5,540,000 Đ
 • HGB72
 • HGB72
 • 5,606,000 Đ
 • Cả bộ B50 + G50
 • Cả bộ B50 + G50
 • 5,786,000 Đ
 • G52+B52 Cả bộ
 • G52+B52 Cả bộ
 • 5,850,000 Đ
 • Bộ bàn ghế ăn TB09 + TGA02
 • Bộ bàn ghế ăn TB09 + TGA02
 • 5,888,000 Đ
 • Bàn ăn BA127 + GA127
 • Bàn ăn BA127 + GA127
 • 5,890,000 Đ
 • Bàn ăn BA128 + GA128
 • Bàn ăn BA128 + GA128
 • 5,952,000 Đ
 • B68 + G68 (Verneer)
 • B68 + G68 (Verneer)
 • 6,029,000 Đ
 • Bàn ăn BA126 + GA126
 • Bàn ăn BA126 + GA126
 • 6,250,000 Đ
 • TB03 + TGA03
 • TB03 + TGA03
 • 6,605,000 Đ
 • Cả bộ G51+B51
 • Cả bộ G51+B51
 • 6,643,000 Đ
 • Bộ bàn ăn TB03+TG01V
 • Bộ bàn ăn TB03+TG01V
 • 6,746,000 Đ
 • Bộ bàn ăn B60
 • Bộ bàn ăn B60
 • 6,912,000 Đ
 • Bàn ăn BA116 + GA116
 • Bàn ăn BA116 + GA116
 • 7,013,000 Đ
 • Cả bộ B59 + G59
 • Cả bộ B59 + G59
 • 7,130,000 Đ
 • TB09 + TGA02 Cả bộ
 • TB09 + TGA02 Cả bộ
 • 7,199,000 Đ
 • Bàn ăn BA124 + GA124
 • Bàn ăn BA124 + GA124
 • 7,330,000 Đ
 • B56 + G56 cả bộ
 • B56 + G56 cả bộ
 • 7,718,000 Đ
 • B65 + G65 cả bộ
 • B65 + G65 cả bộ
 • 8,282,000 Đ
 • Bàn ăn BA117 + GA117
 • Bàn ăn BA117 + GA117
 • 8,350,000 Đ
 • BA143
 • BA143
 • 8,499,000 Đ
 • B57 + G55 cả bộ
 • B57 + G55 cả bộ
 • 8,550,000 Đ
 • TB10 + TGA01 cả bộ
 • TB10 + TGA01 cả bộ
 • 8,654,000 Đ
 • G58+B58 cả bộ
 • G58+B58 cả bộ
 • 8,871,000 Đ
 • HGB75A
 • HGB75A
 • 9,242,000 Đ
 • TB06 + TGA08
 • TB06 + TGA08
 • 9,275,000 Đ
 • Bộ bàn ghế ăn TB06 + TGA08
 • Bộ bàn ghế ăn TB06 + TGA08
 • 9,638,000 Đ
 • HGB74A
 • HGB74A
 • 9,651,000 Đ
 • HGB76A
 • HGB76A
 • 9,664,000 Đ
 • HGB76A
 • HGB76A
 • 9,664,000 Đ
 • TB21V + TGA21
 • TB21V + TGA21
 • 9,747,000 Đ
 • BA140
 • BA140
 • 9,805,000 Đ
 • BA141
 • BA141
 • 9,805,000 Đ
 • BA142
 • BA142
 • 9,805,000 Đ
 • Bộ bàn ghế ăn TB10 + TGA08
 • Bộ bàn ghế ăn TB10 + TGA08
 • 10,176,000 Đ
 • B64 + G64 cả bộ
 • B64 + G64 cả bộ
 • 10,240,000 Đ
 • B64 + G64 cả bộ
 • B64 + G64 cả bộ
 • 10,240,000 Đ
 • TGA 08 cả bộ
 • TGA 08 cả bộ
 • 11,030,000 Đ
 • Cả bộ B55 + G56
 • Cả bộ B55 + G56
 • 11,343,000 Đ
 • B61 + G61 cả bộ
 • B61 + G61 cả bộ
 • 11,520,000 Đ
 • HGB79
 • HGB79
 • 12,096,000 Đ
 • BA135
 • BA135
 • 12,242,000 Đ
 • Bộ bàn ghế ăn TB21V + TGA21
 • Bộ bàn ghế ăn TB21V + TGA21
 • 12,454,000 Đ
 • Bộ bàn ghế ăn TB21V + TGA21
 • Bộ bàn ghế ăn TB21V + TGA21
 • 12,454,000 Đ
 • Bộ bàn ghế ăn TB21V + TGA21
 • Bộ bàn ghế ăn TB21V + TGA21
 • 12,454,000 Đ
 • BA124
 • BA124
 • 12,513,000 Đ
 • BA134
 • BA134
 • 13,150,000 Đ
 • SF67
 • SF67
 • 13,263,000 Đ
 • TB21 + TAG 21 cả bộ
 • TB21 + TAG 21 cả bộ
 • 14,350,000 Đ
 • BA102VD01
 • BA102VD01
 • 17,875,000 Đ
 • BA106
 • BA106
 • 17,875,000 Đ
 • BA107 + GA107 cả bộ
 • BA107 + GA107 cả bộ
 • 17,875,000 Đ
 • BA114 + GA114 cả bộ
 • BA114 + GA114 cả bộ
 • 33,175,000 Đ
 • BA101 + GA101 cả bộ
 • BA101 + GA101 cả bộ
 • 37,900,000 Đ
 • BT201
 • BT201
 • 42,900,000 Đ
 • KTV201-1
 • KTV201-1
 • 52,913,000 Đ
 • BA201
 • BA201
 • 57,200,000 Đ
 • SF202
 • SF202
 • 171,600,000 Đ
 • SF201
 • SF201
 • 278,850,000 Đ