Bàn ghế cafe - Nhà hàng

 • ghế cafe NC370
 • ghế cafe NC370
 • 544,000 Đ
 • Ghế xếp câu cá TT2014
 • Ghế xếp câu cá TT2014
 • 546,500 Đ
 • ghế cafe NC320
 • ghế cafe NC320
 • 607,000 Đ
 • Bàn câu cá TT4015
 • Bàn câu cá TT4015
 • 612,000 Đ
 • Ghế nhà hàng DS-017
 • Ghế nhà hàng DS-017
 • 626,000 Đ
 • Ghế xếp mini không tay TT2032
 • Ghế xếp mini không tay TT2032
 • 710,000 Đ
 • Ghế cafe G42
 • Ghế cafe G42
 • 734,000 Đ
 • ghế cafe NC330
 • ghế cafe NC330
 • 759,000 Đ
 • Ghế xếp mini không tay TT2001
 • Ghế xếp mini không tay TT2001
 • 818,500 Đ
 • ghế cafe NC360
 • ghế cafe NC360
 • 835,000 Đ
 • Ghế xếp không tay IMC-013
 • Ghế xếp không tay IMC-013
 • 877,000 Đ
 • Ghế xếp có tay TT2003
 • Ghế xếp có tay TT2003
 • 918,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2028
 • Ghế xếp không tay TT2028
 • 933,000 Đ
 • Ghế xếp có tay TT2007
 • Ghế xếp có tay TT2007
 • 933,000 Đ
 • ghế cafe NC310
 • ghế cafe NC310
 • 936,000 Đ
 • Ghế xếp có tay TT2013
 • Ghế xếp có tay TT2013
 • 946,000 Đ
 • Ghế xếp có tay TT2005
 • Ghế xếp có tay TT2005
 • 946,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2020
 • Ghế xếp không tay TT2020
 • 1,010,000 Đ
 • Ghế xếp có tay TT2021
 • Ghế xếp có tay TT2021
 • 1,030,000 Đ
 • ghế cafe NC350
 • ghế cafe NC350
 • 1,080,000 Đ
 • Ghế nhựa G31
 • Ghế nhựa G31
 • 1,080,000 Đ
 • Bàn cafe chân xếp TT4008
 • Bàn cafe chân xếp TT4008
 • 1,099,000 Đ
 • Bàn cafe BCF106T
 • Bàn cafe BCF106T
 • 1,126,000 Đ
 • ghế cafe ST-GNHOM
 • ghế cafe ST-GNHOM
 • 1,130,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2027
 • Ghế xếp không tay TT2027
 • 1,151,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2006
 • Ghế xếp không tay TT2006
 • 1,169,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2004
 • Ghế xếp không tay TT2004
 • 1,189,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2012
 • Ghế xếp không tay TT2012
 • 1,189,000 Đ
 • Bàn phụ vuông TT3009
 • Bàn phụ vuông TT3009
 • 1,208,000 Đ
 • ghế cafe A024
 • ghế cafe A024
 • 1,240,000 Đ
 • Ghế nhựa G32
 • Ghế nhựa G32
 • 1,240,000 Đ
 • Bàn vuông xếp TT4013
 • Bàn vuông xếp TT4013
 • 1,278,000 Đ
 • Ghế xếp chồng TT1034
 • Ghế xếp chồng TT1034
 • 1,294,000 Đ
 • Bàn vuông tứ trụ TT3013
 • Bàn vuông tứ trụ TT3013
 • 1,308,000 Đ
 • Bàn cafe B40
 • Bàn cafe B40
 • 1,332,000 Đ
 • Bàn tròn chân xếp TT4009
 • Bàn tròn chân xếp TT4009
 • 1,350,000 Đ
 • Ghế xếp trượt TT2010
 • Ghế xếp trượt TT2010
 • 1,350,000 Đ
 • Ghế ăn TT850-016KD
 • Ghế ăn TT850-016KD
 • 1,383,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2018
 • Ghế xếp không tay TT2018
 • 1,420,000 Đ
 • B42
 • B42
 • 1,435,000 Đ
 • Bàn vuông xếp TT4012
 • Bàn vuông xếp TT4012
 • 1,461,000 Đ
 • Bàn tròn mini TT4021
 • Bàn tròn mini TT4021
 • 1,480,000 Đ
 • Bàn cafe bát giác TT4019
 • Bàn cafe bát giác TT4019
 • 1,480,000 Đ
 • Bàn vuông tứ trụ TT3014
 • Bàn vuông tứ trụ TT3014
 • 1,489,000 Đ
 • Bàn cafe chân xếp TT4010
 • Bàn cafe chân xếp TT4010
 • 1,503,000 Đ
 • Ghế xếp có tay TT2019
 • Ghế xếp có tay TT2019
 • 1,518,000 Đ
 • Bàn cafe bát giác TT4028
 • Bàn cafe bát giác TT4028
 • 1,538,000 Đ
 • Bàn vuông chân trụ TT3005
 • Bàn vuông chân trụ TT3005
 • 1,543,000 Đ
 • Ghế xếp nan day TT2017
 • Ghế xếp nan day TT2017
 • 1,578,000 Đ
 • Bàn cafe chữ nhật TT4016
 • Bàn cafe chữ nhật TT4016
 • 1,598,000 Đ
 • Ghế xếp không tay TT2002
 • Ghế xếp không tay TT2002
 • 1,610,000 Đ
 • Ghế tựa bar không tay TT1033
 • Ghế tựa bar không tay TT1033
 • 1,670,000 Đ
 • Ghế tựa bar có tay TT1028
 • Ghế tựa bar có tay TT1028
 • 1,906,000 Đ
 • Bàn cafe chữ nhật TT3017
 • Bàn cafe chữ nhật TT3017
 • 1,920,000 Đ
 • Bàn cafe chữ nhật TT4018
 • Bàn cafe chữ nhật TT4018
 • 2,032,000 Đ
 • ghế bập bênh TT1035
 • ghế bập bênh TT1035
 • 2,059,000 Đ
 • Bàn vuông tứ trụ TT3033
 • Bàn vuông tứ trụ TT3033
 • 2,100,000 Đ
 • Bàn bar vuông TT3008
 • Bàn bar vuông TT3008
 • 2,171,000 Đ
 • Xe đẩy rượu TT5001
 • Xe đẩy rượu TT5001
 • 2,189,000 Đ
 • Bàn cafe tròn TT4002
 • Bàn cafe tròn TT4002
 • 2,212,000 Đ
 • Bàn cafe bát giác TT4005
 • Bàn cafe bát giác TT4005
 • 2,212,000 Đ
 • Bàn cafe chữ nhật TT4014
 • Bàn cafe chữ nhật TT4014
 • 2,505,000 Đ
 • Bàn Ovan chân xếp TT4003
 • Bàn Ovan chân xếp TT4003
 • 2,657,000 Đ
 • Bàn ăn chữ nhật TT850-60
 • Bàn ăn chữ nhật TT850-60
 • 2,727,000 Đ
 • Bàn liền ghế có tựa TT3010
 • Bàn liền ghế có tựa TT3010
 • 3,080,000 Đ
 • Bàn cafe chân xếp TT4006
 • Bàn cafe chân xếp TT4006
 • 3,173,000 Đ
 • ghế thư giãn TT1045
 • ghế thư giãn TT1045
 • 3,630,000 Đ
 • Xe đẩy rượu TT5002
 • Xe đẩy rượu TT5002
 • 3,782,000 Đ
 • Bàn xếp rút chữ nhật TT3027
 • Bàn xếp rút chữ nhật TT3027
 • 4,898,000 Đ
 • Bàn ovan rút TT3004
 • Bàn ovan rút TT3004
 • 5,079,000 Đ
 • Bàn liền 2 ghế picnic TT3012
 • Bàn liền 2 ghế picnic TT3012
 • 5,830,000 Đ
 • Bàn picnic tròn TT3029
 • Bàn picnic tròn TT3029
 • 8,030,000 Đ
 • Bàn vuông liền TT3028
 • Bàn vuông liền TT3028
 • 8,071,000 Đ
 • Bàn picnic tròn TT3030
 • Bàn picnic tròn TT3030
 • 8,580,000 Đ
 • ghế xích đu TT1043
 • ghế xích đu TT1043
 • 11,550,000 Đ
 • ghế xích đu TT1044
 • ghế xích đu TT1044
 • 13,750,000 Đ