BẢNG MẪU MÀU

 

 

>> Bảng mẫu màu gỗ công nghiệp

 

MẪU MÀU VẢI DÙNG CHO GHẾ XOAY, GHẾ G,MC,HP,TC VÀ VÁCH NGĂN VĂN PHÒNG

 

 mau vai I 05  màu vải I 08  màu vải Z 01  màu vải Z 02
 I 05  I 08  Z 01  Z 02
 mau vai Z 03  màu vải Z 04  màu vải K 1  màu vải K 1A
 Z 03  Z 04  K 1  K 1A
 mau vai K 1B  màu vải K 7B  màu vải K 8  màu vải K 16
 K 1B  K 7B  K 8  K 16
 mau vai K 17  màu vải K 17A  màu vải K 17C  màu vải K 26
 K 17  K 17A  K 17C  K 26
 mau vai K 28  màu vải 042  màu vải 046  màu vải 046
 K 28  042  046  046
 mau vai VN 01  màu vải VN 02  màu vải VN 03  màu vải VN 04
 VN 01  VN 02  VN 03  VN 04
 mau vai VN 05  màu vải VN 07  màu vải VN 08  màu vải VN 09
 VN 05  VN 07  VN 08  VN 09
 mau vai A 01  màu vải A 02  màu vải A 03  màu vải A 04
 A 01  A 02  A 03  A 04

 

GHI CHÚ

 

* Vải VN chỉ sử dụng cho sản phẩm vách ngăn.

* Vải A sử dụng cho các loại ghế Nan mạ, ghế HP, ghế MC, Ghế khách sạn.

Lưu ý: Vải A01, A02 không sử dụng cho ghế MC.

 

 

MẪU MÀU GỖ CÔNG NGHIỆP

 

mau go cong nghiep M1 mau go cong nghiep M2 mau go cong nghiep M11
M1 M2 M11
mau go cong nghiep M12 mau go cong nghiep M13A mau go cong nghiep M14
M12 M13A M14
mau go cong nghiep M15 mau go cong nghiep M16 mau go cong nghiep M21
M15 M16 M21
mau go cong nghiep M22 mau go cong nghiep M23 mau go cong nghiep M28
M22 M23 M28
mau go cong nghiep M30 mau go cong nghiep L1 mau go cong nghiep L2
M30 L1 L2
mau go cong nghiep M30 mau go cong nghiep L3 mau go cong nghiep L22
L2 L3 L22

 

>> Xem tiếp bảng mẫu màu gỗ